Fagning av Toran

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 29 april 2023
Biotopia och Naturskolan
Lövängen i Toran, Hammarskog
Hammarskogs vägskäl (Obs! ca 2,5km promenad)

Kom och upplev ett stycke kulturhistoria och ge en hjälpande hand till biologisk mångfald!  I Toran pågår ett arbete för att restaurera de gamla lövängarna. I den traditionella skötseln av en äng, fagas den på våren och slås på sommaren. Många känsliga växter klarar sig bara i ängens speciella miljö. Eftersom traditionellt skötta ängar har minskat väldigt mycket i vårt nutida landskap, är det fåtal som finns kvar extra viktiga för ett stort antal örter och insekter.

Att faga en äng, innebär att räfsa bort och elda upp förra årets gräs, löv och nedfallna kvistar, vilket gynnar de växande örterna och underlättar sommarens slåtter. Denna dag hjälps vi åt att faga Toran tillsammans med Biotopia och Naturskolan. När det blir dags för paus får vi njuta av en kopp kokkaffe och enkel lunch som lagats över elden.

Det går att dyka upp spontant, men för att vi ska kunna planera inköp för lunchen är vi glada om du meddelar om du kommer till biotopia@uppsala.se

Sök aktivitet