Fåglar vid Hjälstaviken

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

På kvällen står vi först i fågeltornet och spanar på änder och andra våtmarksfåglar. I bakgrunden tutar rördrom. Vid skymningen förflyttar vi oss till vikens nordände. Det finns chans på dubbelbeckasin, gräshoppsångare och småfläckig sumphöna.

Kostnad: 50 kr i resekostnad

Anmälan: Pekka Westin 0171-463039 och 070-5728042

Sök aktivitet