Exkursion till Malma by och ängar

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 24 maj 2022
Facebookgruppen ”Rädda Malma by och ängar”
Barkspadevägen

Facebookgruppen ”Rädda Malma by och ängar” kommer tillsammans med biologerna Cajsa och Anders Björkén ordna en exkursion för att presentera området och berätta och visa vilka fina naturvärden som vi har här i Valsätra. Området gränsar till ett Natura 2000 och det har höga naturvärden kopplat till karakteristisk torrbacksflora och fauna i betesmark med lång hävdkontinuitet .

För närmare information kontakta Kurt Källström på mobil: 070 3242 884 eller kurt.kallstrom@gmail.com

Samling infarten till Kälkvägen – som ligger strax söder om Valsätraskolan
Kom gärna med cykel eller buss linje 3 har precis en hållplats på Slädvägen som heter Barkspadevägen.

Foto: Tjärblomster vid Malma äng av Cajsa Björkén

Sök aktivitet