Exkursion: Brandfält i Uppsala

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

De flesta djur flyr undan när det brinner i skogen, men de finns de som också lockas dit! Det är ofta skalbaggar som är specialiserade på att leva just i brunnen skog. Idag kan du följa med och titta på skalbaggar och insektsgnag med Åke Lindelöw i ett eldhärjat område i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.

Åke Lindelöw har under många år arbetat med insekter kopplat till skogen. Han är specialist på skalbaggar och insektsgnag som man kan hitta i bark och ved. Just brandfält erbjuder mycket död ved vilket ger goda förutsättningar för att hitta spännande arter. Utflykten vänder sig till nybörjare och är gratis. Vi kommer att gå några km i skogen. Ta gärna med fikakorg!

 

Sök aktivitet