Enköpingsåns dag

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 4 maj 2023
Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen och Biotopia
Gustav Adolfs plan

Välkomna till vår fiskdag, den tionde i ordningen!
När vattentemperaturen stiger lekvandrar fiskarna upp i våra vattendrag.
Vi fångar fisk i ryssja och visar några av arterna som finns i ån.
Vilka känner du igen? Vi tittar också på småkryp som håvats upp.
Passar alla åldrar.

Kom i tid till vittjningen av ryssjan som börjar 12.30, därefter tittar vi på och pratar fisk och ån till kl. 14.

Sök aktivitet