Enköpingsåns dag

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 3 maj 2022
Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia och Länsstyrelsen i Uppsala län
Gustav Adolfs plan

Välkomna till vår fiskdag! När vattentemperaturen stiger lekvandrar fiskarna upp i våra vattendrag. Vi fångar fisk i ryssja och visar några av arterna
som finns i ån. Vilka känner du igen? Vi tittar också på småkryp som håvats upp. Passar alla åldrar.

Kom i tid till vittjningen av ryssjan som börjar 12.30, därefter tittar vi på och pratar fisk och ån till kl. 14.

Anmälan: Nej

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 

Sök aktivitet