Drop-in samtal om klimatkommunikation

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 13 april 2024
Biotopia
Ekonomikum

Hur kan Biotopia nå ut till Uppsalas invånare med information om klimatförändringar samt inspiration att agera i sin närmiljö för att minska klimatavtrycket? 

Under 2024 genomför Biotopia, biologiska museet, en förstudie om museet kan vara en av kommunens centrala platser för kommunikation om klimatförändringar. Syftet är att öka synligheten för klimatfrågor i staden och ge kommunens invånare svar på följande frågeställningar: 

• Hur förväntas Sverige och vår lokala miljö påverkas av förändringar i klimatet?
• Vad görs på lokal, nationell och global nivå för att minska effekterna av klimatförändringar?
Vilka anpassningar har redan gjorts och kommer att göras i Uppsala kommun för att bättre hantera effekterna av klimatförändringar?
Hur kan man som privatperson utrustas med kompetenser för att påverka sin närmiljö att bidra till ett minskat klimatavtryck? 

Därför bjuder vi in dig till Biotopia för att höra dina tankar och idéer om hur du skulle vilja ta emot information om klimatförändringar. 

Samtalen tar ungefär fem minuter och sker i drop-in form.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta projektledare Jonathan Schalk (jonathan.schalk@uppsala.se).

Varmt välkomna!

Sök aktivitet