INSTÄLLT! – Dialogmöte om skötseln av Hågadalen-Nåsten och andra kommunala naturreservat

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 21 oktober 2020
Ekonomikum

Naturskyddsföreningen inbjuder till dialogmöte om skötseln av Hågadalen-Nåsten och andra kommunala naturreservat .

Naturvårdsförvaltare Jochen Schreiber och enhetschef Åsa Hedin från Stadsbyggnadsförvaltningen, informerar och svarar på frågor.

FÖRANMÄLAN: Till Egon Nilsson, egon.nilsson@bredband.net eller 070-526 24 48, senast sönd 18 okt.

Max 21 deltagare. 6 platser är fortfarande lediga, så allmänheten är nu också välkommen!
Föreningen bjuder på fika.

INNEHÅLL:
> Vilka resurser (ekonomiska och personella) har kommunen för skötseln av naturreservaten?
> Vilka skötselåtgärder planeras den närmaste tiden?
> Är det några åtgärder enligt skötselplanen för Hågadalen-Nåsten som släpar efter?
Deltagarna är välkomna med synpunkter på detta!
> Vilka roller/direktiv har arrendatorerna inom naturreservaten?
> Utförs vissa skötselåtgärder som arbetsmarknadsinsatser?
> Finns det utrymme och former för ideella skötsel insatser från föreningar som Naturskyddsföreningen?

MER INFORMATION

Hågadalen-Nåstens naturreservat:
> Skötselplan:
https://www.uppsala.se/contentassets/476281353f484a4e9b4787093e1ef307/skotselplan-naturreservatet-hagadalen-nasten.pdf

> Beslutskarta med skötselområden:
https://www.uppsala.se/contentassets/531897355fd54f1bbadb85d9106b023e/beslutskarta-hagadalen-nasten.pdf


Allmän Information om kommunens naturreservat och friluftsområden

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/friluftsomraden-naturreservat-och-leder/friluftsomraden-och-naturreservat/

Föreskrifter och skötselplaner för naturreservaten:
https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/tillstand-och-regler–miljo-och-natur/miljofarlig-verksamhet/tillstand-och-dispens-for-atgard-i-naturreservat/#foreskrifter

Sök aktivitet