Cykelvänlighet med trafikplanerare Daniel Fritz

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 12 april 2023
Cykelfrämjandet i Uppsala
Biotopia
Ekonomikum

Många är vi som cyklar i Uppsala och på sätt bidrar till en mer miljövänlig, tystare och friskare stad. Men många är vi då som märker av problem som kantstenar och stolpar, otydliga trafikmiljöer eller saknade cykellänkar. Cykelfrämjandet i Uppsala arbetar med att påverka beslutsfattare och tjänstepersoner inom kommunen för att cyklingen ska prioriteras högre, och få ta större plats, i staden. Vi vill att fler ska cykla mer året om och då behövs en cykelvänlig trafikmiljö. Vad är cykelvänlighet? Hur gör vi staden cykelvänligare? Kom och diskutera med trafikplanerare Daniel Fritz som i många år har jobbat på Uppsala kommun med planering av cykelinfrastruktur med mera. Detta möte är öppet för alla. Fika serveras från kl 17:30.

Från kl 19:00 håller Cykelfrämjandet i Uppsala sitt årsmöte. Öppet för medlemmar (du kan bli medlem på plats om du inte redan är det).

Läs mer om Cykelfrämjandet: www.cykelframjandet.se/uppsala

Sök aktivitet