Bredforsens naturreservat

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Vi hyllar ”Biologiska mångfaldens dag”
i Bredforsens naturreservat. Vandringen sker i Nedre dalälvens älvängar och svämskogar.
Pär Eriksson vår guide från Upplandsstiftelsen, berättar om arbetet med att
försöka bevara områdets unika värden.
Medtag matsäck och stövlar.
Kontakt: inger.lindgren.tierp@gmail.com Tel. 072-712 89 10

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året.

Sök aktivitet