Blomstervandring på Mararna, Skutskär söndag 7 juli

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 7 juli 2024
Viss möjlighet finns att bli hämtad vid Skutskärs tågstation. Meddela om du vill bli hämtad vid stationen.

Naturreservatet Mararna i Gårdskär är ett myrområde som domineras av rikkärr och barrskogsbevuxna moränholmar. Rikkärren har en intressant flora med bland annat många kalkälskande orkidéer. Gulyxne och flugblomster är exempel på arter som finns här. Vandringen är lite svårgången med blöta partier.

Samling vid Thaikiosken i Gårdskär kl 14 för samåkning till Mararna. Ta med fika. Stövlar eller kängor behövs här. Ingen föranmälan.

Kontaktperson: Marie Kjerrman tel. 070 75 22 092 eller marie@kjerrman.se

Sök aktivitet