Blomstervandring kring Ultuna, Onsdag 6 maj

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 6 maj 2020
Ultuna samling vid Ulls hus kl 17.30

Anders Jacobson leder en kvällstur kring Ultuna i vårtid bland backsippor, vårlökar, nunneörter och vårfåglar.

Samling: Vid Ulls hus(svarta byggnaden), vid kiosken kl 17.30

Ansvarig: Anders Jacobson tel: 070-4322987

Sök aktivitet