Biologisk mångfald i sensommarens Enköpingså

19 augusti 2020, 17:30 - 19:30
Gustav Adolfs plan

Följ med oss på en vattendragsvandring längs Enköpingsån. Vi tittar på fiskar, färggranna trollsländor, igelknopp och mycket mera. Vad säger växtligheten, fiskfaunan och vattnets färg om hur ån mår? Vilka kvaliteter är viktigt för att gynna biologisk mångfald? Artbingo för den som vill.

Sök aktivitet