Besök på Fagerön

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 13 maj 2022
För ev. samåkning, förslagsvis Östhammar busstation

Vi gör en vandring på Fagerön, med besök i bokskogen, som förhoppningsvis står i skir grönska, och gör även några nedslag på andra platser på ön. Vi stannar och äter vår medhavda fika vid lämplig plats.

Anmäl deltagande senast 11 maj till Lotte Borgström, 073-516 17 46.
Ta med eget fika. Aktiviteten är kostnadsfri.

Aktiviteten arrangeras av STF Norra Roslagen veteransektion, som ordnar aktiviteter för alla åldrar främst vardagar dagtid.

Sök aktivitet