Bekämpning av jättebalsamin vid Fyrisån

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 12 juni 2019
Herrgårdsvägen

Jättebalsamin är en invasiv växt, som inte längre får odlas eller säljas inom EU. Den koloniserar med förkärlek fuktiga marker längs vattendrag. Vi ägnar kvällen åt att rycka upp så mycket jättebalsamin vi hinner inom ett av våra senaste naturreservat, Årike Fyris. Ta med oömma kläder, handskar och stövlar! Och gärna fika.

Samarrangemang med Uppsala kommun. Alla är välkomna!

Samling kl. 17.00 vid gång- och cykelvägen nedanför Sunnersta Herrgård. Ansvarig: Sebastian Sundberg, SMS till 0702-317785 eller mail till sebastian.sundberg@slu.se

Sök aktivitet