Åtgärdsprogram för hotade arter

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 22 mars 2023
Ekonomikum

Maria Forslund, Länsstyrelsen Uppsala län, berättar om länsstyrelsens arbete med hotade växtarter. Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade.
Länsstyrelserna i Sverige arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Uppsala län berörs av cirka 80 åtgärdsprogram. Arterna som ingår i program-men behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva.

Presentationen kommer livesändas på Biotopias YouTube.
Klicka här för att komma till sändningen.

Sök aktivitet