Aspens dag i Fyrisån

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 18 april 2024
Biotopia, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Pumphuset, SLU, Fyrisåns vattenförbund
Uppsala centralstation

Idag vill vi uppmärksamma aspen

Vi firar att Upplands landskapsfisk, aspen och andra fiskar i Fyrisån åter kan vandra uppför Islandsfallet. Vid den här tiden på året kan hundratals aspar, fiskar som är över halvmetern långa, vandra upp via fisktrappan vid Islandsfallet till Aspforsen vid Upplandsmuseet för att leka inne i centrala Uppsala. Allt detta är möjligt tack vare de åtgärder som gjorts av Uppsala kommun och Naturskyddsföreningen för att underlätta för vandrande fisk.

Om det är en lämplig tid kommer Upplandsstiftelsen att ha en ryssja vid fiskvägen vid Islandsfallet för att försöka fånga asp och märka dem. Personal från Biotopia och Upplandsstiftelsen kommer hjälpa alla att kunna ta del av aspmärkningen och få se dessa mäktiga fiskar. Vi hoppas att det är just denna dag som asparna vill vandra upp!

Passa också på att besöka Pumphuset på andra sidan Fyrisån som har öppet för allmänheten.

Program för Islandsfallet

16:00 – Försnack

Vi pratar om vad det finns för fiskar i Fyrisån och hur vi vet att de finns där.

16:30 – Ryssjan vittjas

Upplandsstiftelsens personal visar upp fiskar som fångats i nätstruten som fästs i fisktrappans mynning. Fiskarna mäts och märks med PIT-tags och släpps ut för vidare färd uppför Fyrisån.

Program för Pumphuset

kl 17 – Föredrag: Vad händer i Fyrisån när vi inte är där?

Många av oss ser Fyrisån varje dag. Vi ser hur snabbt vattnet förändras: färg, grumlighet och hur snabbt vattnet rör sig. Mycket händer också som vi inte kan se med blotta ögat! Forskaren Emma Lannergård på SLU berättar hur de mäter Fyrisåns vatten. Universitetet har utrustning som sitter i året runt och som gör en mätning var 15:e minut. Vad beror förändringarna på? Hur påverkas aspen när vattnet ändras?

Fortsätt Aspens dag med kommunens cykelvänliga tipsrunda!

15:00-17:00 – utanför Pumphuset

Under Aspens dag 18 april anordnar Uppsala kommun en tipsrunda som riktar sig till barnfamiljer. Aktiviteten utförs förslagsvis genom att cykla eller såsom Aspen – vandra. Tipsrundans innehåll syftar till att samklinga med Aspens dag samtidigt som barns trafikvett och säkerhet främjas.

Tipsrundan äger rum mellan kl. 15-17 och startar vid ingången till Stadsträdgården intill Pumphuset. Rutten fortsätter över Hamnspången för att sedan åter avslutas vid startpunkten. Vid slutförd tipsrunda erbjuds barnen en goodiebag som framtagits i samarbete med Biotopia.

Hoppas ni nappar – varmt välkomna att delta!

Vi sänder live från Fyrisån!

Kolla på livesändningen via denna länk!

Sök aktivitet