Aspens dag i Fyrisån

18 april 2024, 16:00
Biotopia, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Pumphuset, SLU, Fyrisåns vattenförbund
Uppsala centralstation

Idag vill vi uppmärksamma aspen

Vi firar att Upplands landskapsfisk, aspen och andra fiskar i Fyrisån åter kan vandra uppför Islandsfallet. Vid den här tiden på året kan hundratals aspar, fiskar som är över halvmetern långa, vandra upp via fisktrappan vid Islandsfallet till Aspforsen vid Upplandsmuseet för att leka inne i centrala Uppsala. Allt detta är möjligt tack vare de åtgärder som gjorts av Uppsala kommun och Naturskyddsföreningen för att underlätta för vandrande fisk.

Om det är en lämplig tid kommer Upplandsstiftelsen att ha en ryssja vid fiskvägen vid Islandsfallet för att försöka fånga asp och märka dem. Personal från Biotopia och Upplandsstiftelsen kommer hjälpa alla att kunna ta del av aspmärkningen och få se dessa mäktiga fiskar. Vi hoppas att det är just denna dag som asparna vill vandra upp!

Passa också på att besöka Pumphuset på andra sidan Fyrisån som har öppet för allmänheten.

Program för Islandsfallet

16:00 Försnack

Vi pratar om vad det finns för fiskar i Fyrisån och hur vi vet att de finns där.

16:30 Ryssjan vittjas

Upplandsstiftelsens personal visar upp fiskar som fångats i nätstruten som fästs i fisktrappans mynning. Fiskarna mäts och märks med PIT-tags och släpps ut för vidare färd uppför Fyrisån.

Program för Pumphuset

Programmet för Pumphuset publiceras snart!

Sök aktivitet