Aspens dag i Fyrisån

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 27 april 2019
Upplandsstiftelsen, Biotopia, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län
Stora torget

Idag vill vi uppmärksamma aspen och andra fiskar i Fyrisån samt de åtgärder som gjorts av Uppsala kommun och Naturskyddsföreningen för att underlätta för vandrande fisk. Vid den här tiden på året kan nära på femhundra aspar, fiskar som är över halvmetern långa, vandra upp via fisktrappan vid Islandsfallet till Aspforsen vid Dombron för att leka inne i centrala Uppsala.

Om det är en lämplig tid kommer Upplandsstiftelsen att ha en ryssja vid fiskvägen vid Islandsfallet för att försöka fånga asp och märka dem. Med högtalare på plats och trådlösa mikrofoner på Upplandsstiftelsens personal kommer Biotopia att hjälpa alla att kunna ta del av aspmärkningen och få se dessa mäktiga fiskar. Vi hoppas att det är just denna dag som asparna vill vandra upp!

Anmälan: Nej

Sök aktivitet