Årsmöte 2022 Uppsala Akvarieförening

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 23 februari 2022
Uppsala Akvarieförening UAF
Biotopia
Ekonomikum

Härmed kallas medlemmarna i Uppsala Akvarieförening till Årsmötet 2022
När: 23/2 2022
Tid: 18.30-21.00 ca

Såklart kan du även lyssna på mötet via Zoom

https://slu-se.zoom.us/j/63648131551

Passcode: 949554.

Du hittar dagordningen nedan.
UAF bjuder på deltagarna på årsmötet i Biotopia på smörgåstårta.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022 innan årsmötet.

Det gör du enklast med appen Cardskipper.
100 kr för ordinarie medlem.

Efter årsmötet hålls auktion på medtagna djur, växter och tillbehör.

Välkomna!

Dagordningen
Årsmötets öppnade
Årsmötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av 2 justerare.
Föredragning av verksamhetsberättelse.
Föredragning av ekonomisk berättelse.
Föredragning av revisionsberättelse.
Röstning om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
Medlemsavgift för 2023
Val av ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer.
Val av valberedning
Frågor att hänskjuta till den nya styrelsen?
Övriga frågor?
Årsmötes avslutande.

Sök aktivitet