Äppelfest på Eda lägergård

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Välkomna till en dag i äpplets tecken! Under dagen kan du besöka vår äppelutställning, få dina äpplen sortbestämda samt få råd om beskärning av fruktträd. 

Passa på att handla varor från lokala matproducenter och hantverkare och prata mer med natur- och friluftsföreningar från trakten. Varför inte testa på att paddla kanot, vandra eller köra naturbingo?

Edacafét håller öppet och Naturskolan är på plats.

För utförligt program: edalagergard.se

Sök aktivitet