Ängsslåtter vid Lillåker

30 juni 2024 - 30 juni 2024, 11.00
Håbo Naturskyddsförening och Studiefrämjandet

För att gynna den sällsynta blomman korskovall som växer på en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat så anordnas slåtter för att ta bort växtlighet som hotar kväva korskovallbeståndet. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. Liar finns att låna.  Kläder efter väder.  Samling kl. 11:00 vid p-platsen till Arnöhuvuds naturreservat. Kontaktperson: Håkan Nihlman 073-8005553.

Sök aktivitet