Ängsslåtter på Rölundaängen

4 augusti 2024 - 4 augusti 2024, 11.00
Håbo Naturskyddsförening, Häggeby Skol- och Bygdegårdsmuseum och Studiefrämjandet.

För att gynna den klassiska ängsfloran i vårt odlingslandskap så anordnas traditionell slåtter på en liten äng invid Rölundaåsen. Ta gärna med lie och räfsa (om du har), arbetshandskar samt fika. Kläder efter väder. Samling kl. 11:00 vid ängen. Vägvisare från Häggeby kyrka. Följ grusvägen mot Nederhassla gård, därefter 150 meters promenad på Upplandsleden till ängen. Vägbeskrivning kommer att finnas på Håbo Naturskyddsförenings hemsida. Kontaktperson: Håkan Nihlman 073-8005553.

Sök aktivitet