Hur fungerar blöjor?

Varför kan blöjor suga upp så mycket kiss? Tillsammans med David Rehnlund på Ångströmslaboratoriet gör vi ett kemitrick som använder samma material som finns i blöjor — en superabsorbent. Presentatör: Emil V. Nilsson, foto: Oscar Edwards, musik: EU “Broken Dub” och Juanitos “Reggae Party” från Free Music Archive.