Hoppa över en bäck

Vatten som porlar, forsar, stänker och skvätter. Det är vårens ljud! Och visst väcks en nyfiken att pröva hoppa över bäcken. Kommer man hela vägen till andra sidan? Fundera tillsammans över var vattnet i bäcken kommer ifrån och var det är på väg.

  • * hitta en bäck eller ett dike
  • * ta sats och hoppa över – kom du över eller blev det ett plask?
  • * pröva att lägga stockar eller stenar och balansera över

På våren uppstår många bäckar som sen torkar ut framåt sommaren. Leta upp dem i er näramaste skogsbacke! Ett naturområde med en spännande bäckravin där det också finns en rep- och stockbana över bäcken är Barnens äventyrsbana i Kalmarnäs.