DNA

Det går att extrahera sitt eget dna med material som finns i hemmet. Dna, ärftlighetens molekyl, finns i alla celler i kroppen. För att kunna få fram dna måste det plockas ut ur cellerna. Här använder vi diskmedel för att lösa upp den “plastpåse” som är det som skiljer cellens insida från det på utsidan. Cellernas “plastpåse” är gjort av bland annat fett som diskmedlet löser upp. Salt tillsätts för att det ska finnas positivt laddade joner i lösningen. Dna är visserligen vattenlösligt, men när kall etanol tillsätts, t ex T-sprit (mer än 64 % ren etanol krävs), formas jonbindningar mellan fosfatgrupperna i dna och de positivt laddade jonerna vilket gör att dna (och rna) faller ut. Fällningen syns till att börja med i gränszonen mellan vattenlösningen med diskmedel och etanolen.