Fossil

Fossil kan vara avtryck och lämningar i sten av döda djur. Ofta tar det mycket lång tid för fossiliseringen att bli fullständig. De fossiler som man kan hitta i Sverige är avtryck av djur som levde för mycket länge sedan, för en del har 480 miljoner år gått sedan de dog. Med musselskal eller snäckskal kan man själv efterlikna fossiliseringsprocessen. Olja in dem, lägg dem på en bädd av sand och häll på gips. Efter en timme har gipset stelnat och skalen har lämnat avtryck på samma sätt som fossil kan göra. Lycka till!

Illustration: Olof Helje. Tack till Evolutionsmuseet, Uppsala universitet (www.evolutionsmuseet.uu.se).