Svävande potatis

Går det att få en potatis att sväva i vatten? Det här handlar om flytkraft och ett ämnes täthet (densitet). Vanligt kranvatten har en lägre täthet än saltvatten. Vad händer om man släpper en potatis i kranvatten? Vad händer i saltvatten? Och den stora frågan är: vad händer om man först har potatisen i saltvatten och sedan häller på vanligt kranvatten? Du behöver: Vatten, glas eller liknande, salt, en potatis och en sked. Lycka till!