Utedag höst/vinter: Skogens ekosystem & mångfald

Vi vandrar genom naturreservatet Hammarskog och tillsammans upptäcker vi skogens mångfald av arter. Längs de slingrande stigarna får eleverna möta uråldriga tallar, knotiga ekar och dungar med hassel. Vandringen är relativit kort (knappt 3 km) så längs vägen kommer vi att göra flera stopp för aktiviteter och övningar. Här får eleverna ytterligare bekanta sig med skogens arter samt djupare förståelse för ekosystemet. Vi närmar oss även begreppet biologisk mångfald genom lekar och samtal. Längs vägen passerar vi Östbergatorpet där vi tar paus för lunch och då finns möjlighet att göra upp en eld och grilla medhavd matsäck. Sista biten går vägen genom ett öppnare kulturlandskap.

Vandringen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h). Ni bokar själva buss via kubik. Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/ fika. Samt vattenflaska eller varm dryck i termos. Kläder efter väder och bekväma skor.

Start: Parkeringen vid Skogshyddan

Avslut: Vändplanen på andra sidan vägen från fågelplattformen vid Hammarskogs friluftsområde

Ladda ner mer info om Utedag Hammarskog åk 4-6. Kontakta oss för bokning: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370

Bokningsbar januari – mars 2021

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet