Utelektion – Skogens djur

Skogens djur

I den hör utelektionen får eleverna chansen att lära känna skogens djur, några redan väl bekanta medan andra kanske är mer okända. Alla lika betydelsfulla. Med lekar och övningar får eleverna en ökad försåelse för sammankopplingen mellan arter i skogens näringsväv.  Även utrymmer för reflektion kring begreppet skog ges. En naturlig skog med olikåldriga träd rymmer otaliga fler insekter och svampar än produktionsskogens raka rader av jämngamla träd. Det lilla livet ger i sin tur förutsättningar för en stor mångfald av fåglar och däggdjur.  Vidare får eleverna uppleva spänningen mellan rovdjur och dess byte! Tillbaka i inne-klassrummet finns möjlighet till fördjupning kring skogens arter.

Kontakta oss för att få full handledning och arbetsmaterial till två utelektioner om hållbar utveckling och biologisk mångfald!

Erika Hedberg, Biotopia: erika.hedberg@uppsala.se, 018 727 6313

Anna Aldén, Uppsala Naturskola: anna.alden@uppsala.se, 018 727 0462

 

Läs mer om vårt upplägg kring utelektioner här: biotopia.nu/skola/utelektioner/

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet