Utelektion – Svenska 1 & 2

Kommunikation i tal och text – 2 utelektioner i svenska

Svenskan är grunden i all kommunikation mellan människor och därmed grundläggande för vår förståelse av oss själva och av vår omvärld. I utelektionerna med svenska utmanas eleverna i sin ordförståelse, användandet av ordklasser samt nyansering av språket. Vi leker, lär och diktar utomhus för att sedan ta med oss material in som eleverna kan arbeta vidare med utifrån olika kommunikationsformer.

Kontakta oss för att få full handledning och arbetsmaterial till två utelektioner i svenska!

Erika Hedberg, Biotopia: erika.hedberg@uppsala.se, 018 727 6313

Anna Aldén, Uppsala Naturskola: anna.alden@uppsala.se, 018 727 0462

 

Läs mer om vårt upplägg kring utelektioner här: biotopia.nu/skola/utelektioner/

 

Sugen på mer inspiration och konkreta övningar kring utohuspedagogik? Titta på Naturskoleföreningens läromedel här: www.naturskola.se/laromedel/

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet