Utelektion – Hållbar utveckling & Biologisk Mångfald

Hållbar utveckling och Biologisk Mångfald – 2 st utelektioner

Vi är alla en del av naturen och vår framtid bygger på en förståelse för sambanden mellan arter i ett ekosystem och hur det påverkar livets grundläggande förutsättningar. Genom dessa utelektioner får eleverna på ett lättsamt och lekfullt sätt närma sig begrepp som hållbarhet, ekologiska samband, naturresurser och biologisk mångfald. Utrymme finns även för diskussion och reflektion så väl som att njuta av naturen!

Kontakta oss för att få full handledning och arbetsmaterial till två utelektioner om hållbar utveckling och biologisk mångfald!

Erika Hedberg, Biotopia: erika.hedberg@uppsala.se, 018 727 6313

Anna Aldén, Uppsala Naturskola: anna.alden@uppsala.se, 018 727 0462

 

Läs mer om vårt upplägg kring utelektioner här: biotopia.nu/skola/utelektioner/

 

Sugen på mer inspiration och konkreta övningar kring utohuspedagogik? Titta på Naturskoleföreningens läromedel här: www.naturskola.se/laromedel/

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet