Utedag vår/försommar: Kungshamn-Morga

Växtkraft! Ta med dina elever på en inspirerande utedag där vi lär känna växternas spännande liv samtidigt som vi upplever naturen utifrån flera sinnen. Genom att närma oss kluriga fakta och artkunskap genom lek och rörelse får eleverna pröva nya sätt att lära och utvecklas.

Under dagen kommer eleverna att få göra en kortare vandring i den fantastiska naturen i naturreservatet Kungshamn-Morga. Vandringen varvas med övningar och upptäckter av växter i naturen.

Utedagen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h). Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/fika och vattenflaska. Ni tar er till Kungshamn-Morga med konstnadsfri Naturbuss vilken ni bokar på via Kubik. Aktiviteten startar av avslutas vid parkeringsplats Kungshamn-Morga.

Kontakta oss för bokning: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370

Bokningsbar från mitten av april – juni.

 

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet