Utedag vår/försommar: Andersby ängsbackar

Lär er om allemansrätten och upplev naturens mångfald i naturreservatet Andersby ängsbackar!

I Andersby ängsbackar får eleverna prova på friluftsliv och naturupplevelse i inbjudande hagmarker och äldre ädellövskog. Under dagen får eleverna göra en kortare vandring i kulturlandskapet, pröva en nedvarvande övning i att ta in naturen med alla sinnen, öka sina kunskaper kring allemansrätten samt diskutera kring naturens betydelse. Aktiviteten ingår i projektet Friluftslivets år 2021 och månadstemat Friluftsliv i skyddad natur.

Vandringen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h). Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/fika och vattenflaska.

Aktiviteten genomförs med medel från Friluftslivets år som beviljat Biotopia bidrag för att täcka kostnader för busshyra för skolklasser från Uppsala kommun som bokar aktiviteten. Buss bokar man via Kubik efter bokningsbekräftelse från Biotopia.

Start och stopp vid parkeringsplats Andersby ängsbackar.

Aktiviteten bokningsbar i maj – juni 2021

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet