Utedag höst/vinter: Hågadalen-Nåsten

Ta med dina elever och upptäck vår uppländska natur! Det är fint att vara ute även fast det är vinter och i naturreservatet Hågadalen Nåsten finns mycket att se och lära av. Fokus för dagen är materians kretslopp i naturen där vi belyser fotosyntes och förbränning genom konkreta exempel och övningar. För att inte bli kalla håller vi igång med en vandring över dagen och vid lunch samlas vi runt en värmande brasa. Här finns möjlighet att grilla medhavd matsäck. Efter lunch fortsätter vi vandringen mot Kung Björns hög, och längs vägen får eleverna reflektera ytterligare kring energiflöden i ekosystemen. Vi tar även upp mäniskans påverkan på naturen samt möjliga alternativ som bidrar till en hållbar utveckling.

Vandringen tar en hel dag i anspråk (minimum 4 h). Ni bokar själva buss via kubik. Förutom lunch bör eleverna ha med sig mellanmål/ fika. Samt vattenflaska eller varm dryck i termos. Kläder efter väder och bekväma skor.

Start: Parkering Södra Norby

Avslut: Parkering Kung Björns hög

Ladda ner mer info om Utedag Hågadalen – Nåsten åk 7-9. Kontakta oss för bokning: biotopia@uppsala.se / 018-727 6370

Bokningsbar januari – mars 2021

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet