Upptäck pollinatörer v 20-23

Föreställ dig en frodig sommaräng full av blommor – prästkragar, humleblomster och blåklockor i mängder. Men hur gör egentligen blommor för att bli fler?  Man pratar mycket om att vi ska värna om våra pollinatörer då vilda bin minskar i antal. Hur skulle världen se ut om bin försvann? Under den här aktiviteten djupdyker vi in i växternas värld, pratar om varför både växter och människor behöver pollinatörer och lär oss vad vi praktiskt kan göra för att hjälpa dem.

Aktivitetens upplägg: Aktiviteten genomförs i halvklass med en inne- och en utedel. Utomhus går vi en guidad tur i vår trädgård där vi tittar på vilda ängsblommor och pratar om pollinering och biologisk mångfald. Vi besöker också Biotopias bihotell. Inomhus får eleverna en introduktion till växternas uppbyggnad, vad pollination är och hur det går till. Vi berättar om vilka pollinatörer som finns i Sverige med extra fokus på vilda bin, och pratar om vad som händer i naturen om pollinatörerna försvinner. Eleverna får också, i grupper om två, bygga ihop ett bi-batteri av bamburör som de får ta med sig och vi funderar på var det blir bäst att sätta upp dem.

Aktivitetens mål: Efter att ha genomfört aktiviteten vill vi att eleverna ska få en djupare förståelse för vad pollination innebär och vilken viktig roll pollinerare spelar i ett ekosystem. Vår målsättning är att eleverna dessutom ska kunna sätta in sig i själva i större ekologiska sammanhang och se hur människan är ihopkopplad med naturen. Eleverna kommer få kunskaper i hur de kan göra egna naturvårdsinsatser praktiskt för att hindra minskningen av vilda bin. Genom denna aktivitet vill vi väcka en nyfikenhet för naturen och ett engagemang för att skydda den.

Förankring i läroplanen: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

– Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

– Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

– Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

– Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Aktiviteten ingår i temat Biologisk mångfald och är bokningsbar v 20-23. Aktiviteten tar 2 timmar.

Aktiviteten är anpassad för årskurs 4-6

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet