Livets molekyl

Vårt DNA har vi fått från våra båda föräldrar, som i sin tur fått det från sina. Vissa sekvenser i vårt DNA är urgamla och i stort sett identiska med de som finns i bakterier, möss eller andra organismer. Genom att undersöka DNA kan man förstå en av de viktiga grunderna om arternas uppkomst och hur evolution fungerar. Evolutionsteorin är central för att förstå hur den mångfald vi hittar i naturen har utvecklats. Man kan också använda evolutionsteorin för att förstå djurs beteende.

Livets utveckling blir påtagligt och förståeligt för eleverna genom en övning där de får ta fram sitt eget DNA från sina kindceller. Vi kombinerar sedan den praktiska övningen med en rundtur i museets diorama-miljöer där vi lyfter fram svenska djurs beteende med evolutionsteorin som utgångspunkt.

Övningen tar totalt 2 h inklusive en kortare rast mellan övningen och guidningen.

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet