Vinnare och Förlorare åk 4-6

Välkommen till Biotopia och Vasaparken för att uppleva Naturfotografernas fotoutställning Vinnare och Förlorare tillsammans med dina elever. Här njuter ni av fantastiska porträtt av vilda svenska djur samtidigt som vi reflekterar kring djurens förutsättningar och livsvillkor. Efter en gemensam introduktion får eleverna arbeta självständigt med uppdrag som sätter begreppen biologisk mångfald och hållbar utveckling i ett reellt perspektiv samtidigt som de får en inblick i naturfotografens arbete. Vid återsamlingen får eleverna presentera sina djur samtidigt som vi tillsammans sätter in deras tankegångar i ett sammanhang av orsaker till försvinnande (habitatförlust, miljögifter, trafik, klimatförändringar, jakt osv) men framför allt med fokus på åtgärder för bevarande (bildning av naturreservat, förändrade avverkningsmetoder eller skötsel tex hyggesfritt skogsbruk och sen slåtter vid vägkanter, förbud mot vissa kemikalier, utsättning av djurungar, osv).

Ni får gärna förbereda er på skolan inför besöket genom att alla elever får möjligheten att försöka fotografera ett djur eller en insekt. Detta för att eleverna ska förstå värdet av ett etiskt förhållningssätt inom naturfotografi men också få njuta av upplevelsen av att komma nära en annan organism. Även om inte alla lyckas är försöket mycket värt inför att eleverna ska ta till sig fotoutställningen. Efter avslutat besök hos oss kommer ni att få med er en frivillig och relativt enkel uppföljningsuppgift som eleverna utför tillsammans på skolgården eller i skolans närmiljö. Uppgiften är kopplad till insatser som gynnar vilda pollinatörer.

Aktiviteten ges tom 25 september.

Ladda ner ytterligare informationsmaterial här: VoF Inbjudan mellanstadie

VoF Förarbete VoF Efterarbete

Skolaktiviteten genomförs utomhus i Vasaparken i samband med fotoutställningen Vinnare o Förlorare. Beräknad tidsåtgång är 2 h med en kortare paus, eleverna får gärna ta med frukt eller fika. Välkomna med er intresseanmälan!

Målsättning: Skolelever bjuds in att tillsammans uppleva och reflektera kring utställningen Vinnare och Förlorare med syftet att öka elevernas kunskap om de svenska vilda djuren, de faktorer som påverkar deras livsutrymme och vikten av att bevara den biologiska mångfalden.

Förankring i läroplanen: Ur Skolans Uppdrag och värdegrund – Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur kursplanen för biologi – Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

– Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

– Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

– Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.

– Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 

Foto: Åkerhumla, Anders Henriksson/N

 

 

Boka denna aktivitet    Sök skolaktivitet