Sök skolaktivitet

Utelektioner

Lärarhandledning för utelektioner i skolans närmiljö

Miljöbyte och nya arbetssätt är ofta inspirerande och engagerande för både lärare och elever och att ibland flytta ut klassrummet ger fantastiska förutsättningar för ett varierat och kreativt lärande. I dessa tider av ökad risk för smittspridning kommer folkhälsomyndigheten med rekommendationer att i större utsträckning försöka bedriva undervisningen utomhus. Vi på Biotopia och Uppsala Naturskola vill som alltid fungera som en resurs för lärare och elever och har därför tagit fram ett antal förslag på utelektioner inom olika ämnesområden. Vi rör oss såväl inom naturvetenskap som inom grundämnena matematik och svenska.

Grundupplägget för en utelektion oavsett ämensområde (ca 2 h)

  • Promenad till uteklassrummet i lämpligt naturområde
  • Lek eller gemensam övning för att eleverna ska få känna in platsen
  • Samling och genomgång (här går det bra att äta medhavd frukt eller liknande)
  • Arbete inom ämnet, ofta i mindre grupper
  • Återsamling med reflektion och sammanfattning
  • Promenad tillbaka till skolan
  • Ev efterarbete i inne-klassrummet genom att renskriva, sammanfatta mm

Vad behövs?

Det behövs inga storslagna naturområden för att ge eleverna ett uteklassrum. Det räcker gott med en skogsslänt, en park eller en gräsyta på en allmänning. Gällande materialet får ni all lärarhandledning och arbetsmaterial från oss så det som behövs är bara att skriva ut och laminera. Finns inte möjlighet till det på skolan så kan vi troligtvis bistå er och låna ut arbetsmaterial. En stor hjälp vid samlingar är att ha en klassuppsättning med sittunderlag. Utöver detta behövs för vissa av övningar pennor och nått skrivmaterial. Sen är det bara att ge sig ut i närnaturen och sätta igång lektionen!

Kontakta oss

Välj utelektioner och din årskurs i menyn till vänster för att se vilka lektionsupplägg vi erbjuder för just dina elever. Kontakta oss på Biotopia eller Naturskolan så får du handledning samt arbetsmaterial sänt till dig via mail. Ofta finns det i handledningen förslag på fler aktiviteter och övningar än vad som ryms inom tiden för en utelektion, det är för att du som lärare ska ha utrymme att välja vad du känner dig trygg med och vad som funkar bäst inom din elevgrupp. Vi kommer hela tiden att fungera som bollplank och handledare över telefon eller mail. Tveka inte att ta kontakt!

Erika Hedberg, Biotopia: erika.hedberg@uppsala.se, 018 727 6313

Anna Aldén, Uppsala Naturskola: anna.alden@uppsala.se, 018 727 0462

Mer information och material kring lärande utomhus.