Vilda pollinatörer – Exkursion om bin och humlor i Hågadalen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 8 juni 2019
Biotopia och Entomologiska föreningen
Håga gård (buss nr 2)

Hur tänker en humla? Hör den fantastiska berättelsen om de vilda pollinatörenas liv och deras roll i samhället. Biologen Erik Sjödin lyssnar i blommande hägg och tar er med till sälgsandbiets bohåla. Kanske möter vi också ett och annat gökbi som likt göken lägger ägg i andra bins bo?

Exkursionen är ett samarrangemang mellan Biotopia och Entomologiska föreningen i Uppland.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu. Samling kl 10 på parkeringen vid Kung Björns hög.

Kl 10:00-14:00 pågår en familjeaktivitet i samma område.

Kung Björns hög i Hågadalen är ett av Uppsala kommuns 11 Smultronställen i naturen.

 

Sök aktivitet