Vatten – En viktig resurs

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 23 maj 2019
Uppsala kommun
Uppsalarummet i stationsgallerian, Stationsgatan 12.

Översvämning, torka och dricksvatten? Hur mår Fyrisån och Hågaån? Välkommen till en föreläsning där vi berättar mer om de aktiviter som pågår för att säkra kvalitén och tillgången på vatten.

Info angående Covid-19

Sök aktivitet