Naturutflykt till Häckören, Skutskär

8 maj 2021, Samling kl 10.00
Friluftsfrämjandet Skutskär-Älvkarleby, Älvkarleby naturskyddsförening, Älvkarleby kommun, Kultur och fritid.
Skutskärs tågstation eller hållplats Skutskär Berget med buss.

Vi gör en vandring på lättframkomliga stigar i den frodiga, lövrika naturen och spanar in den rika växtligheten och de vackra strandmiljöerna.

Kontakt: Heidur Gisladottir, Friluftsfrämjandet, telefon 070-609 39 80

Sök aktivitet