Förbiparken, ett myller av sandbin i en solig slänt. För bin. Välkommen förbi!

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Välkommen att bekanta dig med ulliga gulliga vildbin i sandiga solbelysta slänten nära Enköpings station.
Låt dig guidas av den kunnige och fängslande naturvårdsbiologen Henrik Weibull, in i insekternas spännande värld.
Intill pendlarparkeringen strax norr om Enköpings station finns en liten solbelyst sandig slänt, i den lever hundratals sandbin av ett flertal olika arter. Därifrån flyger de för att leta upp mat till sig själva och till sina larver nere i djupa bokamrar i marken. Det här är en fascinerande liten del av all den mångfald av arter som finns i naturen.
Från Enköpings kommun berättar vi om vilka värden naturen försett oss med på den här platsen och vad vi kan göra för att hjälpa till.
Vi berättar om våra utvecklingstankar för Förbiparken!
Biologiska mångfaldens dag utsågs av FN 2002 och firandet av dagen har i Sverige fått fart sedan 2017.
Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag och Enköpings kommun firar detta med flera aktiviteter under dagarna kring 22 maj.
Läs mer om Biologiska mångfaldens dag på:
https://www.biomfdag.se/

 

Sök aktivitet