Familjedag vid Ledskärs hamn

17 maj 2020, 09:00-12:00

Biologiska mångfaldens dag. Familjedag vid Ledskär.

Vi vandrar i Ledskärsområdet och tittar på ”nyfrästa” marker, fåglar, växter och småkryp.

Natursnoksfröken Julia Holmdahl Jonsson finns på plats.

Fågelguide Oskar Jonsson och botaniker Svante von Strokirch

Ta med matsäck, gärna kikare om du har.

Plats: Ledskär, hamnen, samarb. Upplandsstiftelsen

Sök aktivitet