Fågelflyttning på längden och tvären

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 11 december 2019
Ekonomikum

Välkomna till en föreläsning av Thord Fransson från Naturhistoriska Riksmuseet!

Säsongsmässiga flyttningar är vanligt förekommande bland fåglar och variationen i flyttningsmönster är väldigt stor. En del arter flyttar bara kortare sträckor medan andra kan flytta till södra halvklotet. Ringmärkning har bidragit med mycket av den information vi har om fåglarnas flyttning och under senare tid har även olika typer av sändare och loggar bidragit med detaljer om hur flyttningen genomförs.

Passagen av Sahara innebär en särskilt stor utmaning för fåglar som övervintrar i tropiska Afrika och resultat från studier av hur fåglarna klarar detta som utförts i Grekland kommer också att presenteras.

Sök aktivitet