En höstvandring längs Linnéstigen Vaksalavandringen

19 september 2021, kl 11
Biotopia

På sin tid var Linné otroligt populär som inspiratör ute i naturen. Det hyllar vi denna septemberdag  med en guidning längs en av hans klassiska exkursionsstråk,
Linnéstigen Vaksalavandringen. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till.

Välkomna att följa med i Linnés fotspår!

Formen  på guidningen kommer att anpassas beroende på hur hälsoläget ser ut i september. Ny information kommer vart efter. Anmälan till: biotopia@uppsala.se.

Info angående Covid-19

All verksamhet som sker i Biotopias regi följer rådande rekommendationer och regelverk. Var rädda om varandra! Läs mer info om Coronaläget på uppsala.se.

Sök aktivitet