Biotopia på 60 plus mässan

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 28 mars 2019
Uppsala kommun i samarbete med Biotopia
IFU Arena, Gränby Sportfält

BIOTOPIA VISAR UPPLANDS NATUR
På Biotopia finns kunnig personal och information om naturområden i Uppland, ett bibliotek med filmer och böcker om den uppländska naturen. Vi har en utställning med olika naturmiljöer där vi lyfter fram arter som finns i den uppländska naturen. Under våren och sommaren kan du upptäcka vattenlevande djur och se på dem i förstoring. På onsdagskvällar har vi öppet och då har naturföreningar ofta föredrag.

UPPTÄCK FYRISÅN
På Biotopia finns ett stort akvarium där vi visar några fiskar som finns i Fyrisån. Nära akvariet finns mer information om de åtgärder som gjorts för att gynna fisk i Uppsala. På filmen berättar Johan Persson från Upplandsstiftelsen om hur akvariet och Fyrisån hänger ihop:

BYGG FÅGELHOLKAR
Vill du gynna fåglar och andra organismer runt där du bor? Vi på Biotopia kan hjälpa dig hitta ritningar och vi säljer en del byggsatser till fågelholkar. Kanske vill du hjälpa tornseglaren hitta en boplats?

UPPTÄCK UPPLANDS NATUR MED OSS
Vi som jobbar på Biotopia är sprängfyllda av tips på olika naturupplevelser i den uppländska naturen. På filmen ser du gölgrodan, en grodart som har en liten isolerad förekomst vid den uppländska kusten. Vi gör också en podcast som heter Naturpodden där vi lyfter fram olika naturfenomen i länet. På Biotopia finns massor av broschyrer om olika naturområden och vi är en av flera parter bakom appen Naturkartan i Uppsala län där du kan ha alla naturområden i din smarta telefon.

 

Info angående Covid-19

Sök aktivitet