Aspens dag i Fyrisån

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 20 april 2022
Biotopia, Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun
Bäverns gränd

Vi firar att Upplands landskapsfisk tar sig uppför Fyrisån för att leka mitt i stan!

Häng med Biotopia och Upplandsstiftelsen till Islandsfallet, utanför bryggeriet Ångkvarn och se de mystiska bjässarna som rör sig under Fyrisåns yta.

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 

Sök aktivitet